Avgifter

O.T.O.’s externa arbete är baserat på avgifter som betalas gemensamt av medlemmarna.

Årsavgifterna är till för att stödja O.T.O.’s arbete både nationellt som internationellt. Hälften av årsavgifterna skickas till det internationella högkvarteret, och hälften stannar i Sverige för att stödja vårt nationella arbete.

Initiationsavgifterna är till för att täcka kostnader i samband med initiationer.

Avgifterna i Sverige styrs av USD-kursen, priserna uppdateras därför regelbundet. Här följer en summering av avgifterna för de olika graderna i svenska kronor:

Avgifter
Grad Initiationsavgift Årsavgift Totalt
429 kr 336 kr 765 kr
336 kr 336 kr 672 kr
II° 336 kr 672 kr 1008 kr
III° 672 kr 1008 kr 1680 kr
IV° 960 kr 1344 kr 2304 kr
P.I. 288 kr 1344 kr 1632 kr