Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

O.T.O. är en seriös och hemlig Orden, svuren det höga syftet att säkra individens Frihet och hennes framsteg i Ljus, Visdom, Förståelse, Kunskap och Kraft genom Skönhet, Mod och Klokhet på grundvalen av Universellt Broder- och Systerskap.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.

Medlemmar

Vad är O.T.O.?

Vill du veta mer om Ordo Templi Orientis, och det religiösa och filosofiska systemet Thelema?

» Information om Orden
» Var vi finns
» Vad är Thelema?

Medlemskap

Information för dig som är intresserad av att gå med i O.T.O.

» Allt om hur man blir medlem

In English

The material on this website is in Swedish.

» Information in English

SOLSTÅNDET 8

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

Solståndet 7 Ordo Templi Orientis Sverige presenterar nr. 8 av tidskriften Solståndet – O.T.O. Sveriges officiella tidskrift som publiceras två gånger per år på sommar- och vintersolstånden och som skickas ut gratis till alla medlemmar av O.T.O. Sverige.

Om du inte är medlem och vill köpa detta nummer, eller tidigare publicerade nummer av Solståndet: vänligen gör din beställning på fsr@oto.se Pris 93:- plus postutgifter.

Det åttonde numret innehåller nyheter från de lokala kropparna, från vårt Rose Croix-kapitel Polaris årliga samling i ”Dionysos Calling!”, vårt E.G.C. sekretariatet samt nyheter och information om vårt arbete att sprida Thelema på våra nordliga breddgrader. Detta nummer innehåller också artikeln ”The Magickal Toolbox” av Frater Caducus samt funderingar runt den Gnostisk-katolska mässan kalla ”Det finns ingen Gud där jag är” av Frater Wadj.

Vi hoppas ni får glädje av Solståndet!

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.


Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 7 of the magazine The Solstice – "Solståndet"; O.T.O. Sweden's official magazine which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices and is distributed for free to all members of O.T.O. Sweden

If you´re not a member and want to purchase this edition of Solståndet, or previous editions; please place your order at fsr@oto.se Price: 12 USD/ 10 Euro + postage.

The eight issue contains news from the development of the local bodies of O.T.O. Sweden; from our Rose Croix Chapter Polaris’ annual gathering “Dionysos Calling!”, the E.G.C. Secretariat, as well as general news and information regarding the spreading of Thelema on our northern shores. This issue also include the articles “The Magickal Toolbox” by Frater Caducus and musings on the Gnostic Catholic Mass called “There is no God where I am” by Frater Wadj.

We hope you will enjoy it!

Love is the law, love under will.

THE HOLY BOOKS 
OF THELEMA

CROWDFUNDING VENTURE

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Holy Books of Thelema

The Holy Books of Thelema together forms the backbone of the religious philosophy Thelema.  O.T.O. Sweden will publish these books for the first time in Swedish and collected in one volume.

To manifest this O.T.O. Sweden needs your help and will finance part of the production through crowdfunding.

It is our aim to publish the book in the same style as the previously released translation of The Book of the Law, “Lagens Bok”; in the same format, exquisite design and sound quality.

A standard edition of 666 copies is planned, of which 93 copies are numbered.

A stand-alone numbered deluxe edition of 31 copies with gilded page edges will also be printed.

All in 185 mm x 135 mm size, hardbound in dark blue with golden imprint and dust jacket.

Crowd funding venture:

1. If you give 718 Swedish Crowns/SEK (ca 80 USD, 70 Euros) – or more – you will receive a copy of the numbered deluxe edition, strictly limited to 31 copies. It is only on sale for this price through the crowdfunding time.

2. If you give 418 SEK (ca 47 USD, 41 Euros) – you will get a copy of the standard numbered edition, strictly limited to 93 copies with the opportunity to select which number you would like; first come, first served.

3. If you give 220 SEK (ca 25 USD, 22 Euros) – you will get a copy of the standard edition. Retail price estimated at 250 SEK (ca 28 USD, 25 Euros).

Pay for your order to O.T.O. Sweden PostalGiro account 163020-1 and be sure to write your name on the form. Also send an email to fsr@oto.se to confirm your order.

If ordering from abroad; please pay by PayPal to the address: fsr@oto.se

So mote it be!

Love is the law, love under will.

Lagens Bok

Liber AL vel Legis

Legis

Lagens Bok, Liber AL vel Legis, dikterades år 1904 för den brittiske författaren, magikern och profeten Aleister Crowley (1875–1947) under tre dagar; den 8:e, 9:e och 10:e april av en, som han själv beskriver det, ”övermänsklig intelligens” som kallade sig Aiwass.

Lagens Bok är den grundläggande texten för den religiösa filosofin Thelema som Crowley sammanfattade i meningarna: ”Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” och ”Kärlek är lagen, kärlek under vilja.”

Publicerad på svenska 2014 i 666 exemplar, 133 sidor, 185 mm x 135 mm, tryckt i fyrfärg, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag i fyrfärg med bild gjord speciellt för O.T.O. Sverige av Fredrik Söderberg.

En begränsad upplaga på 93 exemplar kommer numrerad med gyllene snitt på sidokanterna.

Standardutgåvan: 156 :- (+ porto) 
Begränsade numrerade utgåvan: 418 :- (+ porto)

Beställning görs på: fsr@oto.se

Vid beställning av den numrerade utgåvan; vänligen meddela vilket nummer du helst vill ha, samt bifoga alternativa nummer om just det nummer du valt redan är taget.