Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

O.T.O. är en seriös och hemlig Orden, svuren det höga syftet att säkra individens Frihet och hennes framsteg i Ljus, Visdom, Förståelse, Kunskap och Kraft genom Skönhet, Mod och Klokhet på grundvalen av Universellt Broder- och Systerskap.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.

Medlemmar

Vad är O.T.O.?

Vill du veta mer om Ordo Templi Orientis, och det religiösa och filosofiska systemet Thelema?

» Information om Orden
» Var vi finns
» Vad är Thelema?

Medlemskap

Information för dig som är intresserad av att gå med i O.T.O.

» Allt om hur man blir medlem

In English

The material on this website is in Swedish.

» Information in English

SOLSTÅNDET 4

Soltståndet nummer 4

Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 4 of the journal "The Solstice" – O.T.O. Sweden's official journal which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices. It is aimed primarily at members in the O.T.O. but can also be purchased by interested outside the Order.

The fourth edition, in addition to news related to the O.T.O. also includes an in-depth analysis of the Gnostic Catholic Mass in relation to the Thoth Tarot Cards and The Vision and the Voice by Odrörer Lodge Priestess Soror Sema.

The Swedish EGC Bishop Tau Tao presents the article “Sexual-dynamic polarity as a magical formula – Aleister Crowley’s views on gender and transcendence.” And we get a report from the Polish O.T.O. by Frater Akhem Sekher.

All of the articles above are in English.

In addition, we get beautiful artwork by Soror Tinebra from the The Grand Lodge of O.T.O. Italy’s Teth Lodge and from Robert Buratti from The Grand Lodge of O.T.O. Australia. The Solstices also includes Swedish translations of Class A material and much more.

Place your order at fsr@oto.se
Price: 12 USD, 10 Euro + postage.

SOLSTÅNDET 3

Soltståndet nummer 3

Ordo Templi Orientis Sverige presenterar nr. 3 av tidskriften "Solståndet" – O.T.O. Sveriges officiella tidskrift som publiceras två gånger per år på sommar- och vintersolstånden, och som vänder sig primärt till medlemmar i O.T.O. men även kan köpas av intresserade utanför Orden.

Det tredje numret innehåller, förutom nyheter som rör O.T.O. även en djupgående intervju med J. Daniel Gunther; en representant från A∴ A∴ som gästade O.T.O. Sverige tidigare i år. I ”Taking the Plunge” får vi en unik inblick i A∴ A∴’s andliga arbete och dess relation till vår Orden.

Vi får ta del av James Wassermans artikel ”The New Aeon in the New World” om vår Ordens tidiga historia i Nordamerika där han drar paralleller mellan Thelema och de frihetsideal som inspirerade grundandet av U.S.A.

Från Nya Zeelands F.S.R. Cynthia Crosse kommer en personlig reflektion kring skuggsidan av andligt utövande. I Magick & Madness – Baring our humanity to the world” beskriver hon de insikter hon fick av ett längre meditations-retreat.

I ”From the Mouth of Babes” delar Tau Omphalos från Norge med sig av sina erfarenheter i att introducera Thelema för hans dotter och Soror AJMNS från Frö Oasen delger intressanta perspektiv om Thelema och feminism i den andra artikeln av tre kallad ”Women without Tears”.

Dessutom kommer ny forskning om den Gnostiska Katolska Mässan av Soror Sema från Odrörer Oasen. I EGC-kolumnen ”Hälsning från Jord och Himmel” visar hon hur den stora arkanan i tarotleken kan användas för att belysa de olika faserna i ritualen. Solståndet innehåller även konst, kultur, översättningar och mycket annat.

Beställning görs på fsr@oto.se
Pris 93:- plus postutgifter.


Ordo Templi Orientis Sweden presents no. 3 of the journal "The Solstice" – O.T.O. Sweden's official journal which is published twice a year in English and Swedish at the summer and winter solstices. It is aimed primarily at members in the OTO but can also be purchased by interested outside the Order.

The third number, in addition to news related to the O.T.O. also includes an in depth interview with J. Daniel Gunther; a representative from A∴ A∴ who visited O.T.O. Sweden earlier this year. In "Taking the Plunge" he gives us unique insight into A∴ A∴'s spiritual work and its relation to our Order.

In James Wasserman's article "The New Aeon in the New World" he shares knowledge of our Order's early history in North America, where he draws parallels between Thelema and the freedom ideals that inspired the founding of the U.S.A.

From New Zealand’s F.S.R. Cynthia Crosse comes a personal reflection on the shadow side of spiritual practice. In ”Magick & Madness - Baring our humanity to the world " she describes the insights she gained from a long meditation retreat.

In "From the Mouth of Babes" Tau Omphalos from Norway tells of his experiences in introducing Thelema for his daughter and Soror AJMNS from Frö Oasis communicates interesting perspective on Thelema and Feminism in the second article of three called "Women without Tears".

In addition, we get new research on the Gnostic Catholic Mass from Soror Sema of Odrörer Oasis where she shows how the Major Arcana of the Tarot deck can be used to highlight the different phases of the ritual. The Solstices also includes art, culture, translations and much more.

Place your order at fsr@oto.se

Price: 11 USD, 10 Euro + postage.

Lagens Bok

Liber AL vel Legis

Legis

Lagens Bok, Liber AL vel Legis, dikterades år 1904 för den brittiske författaren, magikern och profeten Aleister Crowley (1875–1947) under tre dagar; den 8:e, 9:e och 10:e april av en, som han själv beskriver det, ”övermänsklig intelligens” som kallade sig Aiwass.

Lagens Bok är den grundläggande texten för den religiösa filosofin Thelema som Crowley sammanfattade i meningarna: ”Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.” och ”Kärlek är lagen, kärlek under vilja.”

Publicerad på svenska 2014 i 666 exemplar, 133 sidor, 185 mm x 135 mm, tryckt i fyrfärg, hårdinbunden med guldprägling, skyddsomslag i fyrfärg med bild gjord speciellt för O.T.O. Sverige av Fredrik Söderberg.

En begränsad upplaga på 93 exemplar kommer numrerad med gyllene snitt på sidokanterna.

Standardutgåvan: 156 :- (+ porto) 
Begränsade numrerade utgåvan: 418 :- (+ porto)

Beställning görs på: fsr@oto.se

Vid beställning av den numrerade utgåvan; vänligen meddela vilket nummer du helst vill ha, samt bifoga alternativa nummer om just det nummer du valt redan är taget.