Avgifter

O.T.O.s externa arbete är baserat på avgifter som betalas gemensamt av medlemmarna.

Årsavgifterna är till för att stödja O.T.O.s arbete både nationellt som internationellt. Hälften av årsavgifterna skickas till det internationella högkvarteret, och hälften stannar i Sverige för att stödja vårt nationella arbete.

Initiationsavgifterna är till för att täcka kostnader i samband med initiationer.

Avgifterna i Sverige styrs av USD-kursen, priserna uppdateras därför regelbundet. Här följer en summering av avgifterna för de olika graderna i svenska kronor:

Avgifter
Grad Initiationsavgift Årsavgift Totalt
429 kr 399 kr 828 kr
336 kr 399 kr 735 kr
II° 336 kr 798 kr 1134 kr
III° 672 kr 1197 kr 1869 kr
IV° 960 kr 1596 kr 2556 kr
P.I. 288 kr 1596 kr 1884 kr