Ordo Templi Orientis

O.T.O. lamen

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

Fred, tolerans, sanning; hälsningar vid triangelns alla punkter; respekt gentemot Orden.

Till alla det må beröra: hälsningar och hälsa.

O.T.O. är en seriös och hemlig Ordern svuren det höga syftet att säkra individens frihet och hennes framsteg i ljus, visdom, förståelse, kunskap och kraft genom skönhet, mod och klokhet på grundvalen av universellt syster- och broderskap.

Bokstäverna O T O står för Ordo Templi Orientis, eller Ordern av Österns Tempel, och är den första av de forntida stora Ordnarna som accepterat den Nya Tidsålderns Lag: THELEMA som manifesterades genom Liber AL vel Legis – Lagens Bok, mottagen av Aleister Crowley år 1904 e.v.

Denna lag har en högsta föreskrift: GÖR VAD DU VILL. Det bör inte tolkas som en rättighet att hänge sig åt varje instinktstyrt infall som uppkommer, utan snarare som ett mandat att upptäcka och uppnå sin Sanna Vilja samt låta andra göra detsamma på sina egna unika sätt. ”Var man och var kvinna är en stjärna.” – Lagens Bok, kapitel 1, vers 3.

O.T.O. är en hierarkisk initierande medlemsorganisation. Vår mission är att främja doktrinerna och tillämpningen av det filosofiska och religiösa systemet Thelema. Thelemas Lag kan i slutändan endast uppfyllas genom var enskild persons ansträngningar. Ändå har många ett genuint behov av information, vägledning, gemenskap eller möjlighet att hjälpa sina medsökande och tjäna mänskligheten, och är därmed välkomna i O.T.O.

O.T.O.s struktur, liksom frimureriet och de antika mysterieskolorna, bygger på en serie initieringar eller grader. I dessa grader, syftar O.T.O. till att instruera individen genom allegori och symbol i existensens djupaste mysterier och därmed hjälpa var och en att upptäcka sin egen sanna natur.

Var man och kvinna av myndig ålder, fri och av gott rykte har obestridlig rätt till O.T.O.s inledande grader.

Många av O.T.O.s aktiviteter är öppna för allmänheten. De som vill lära sig mer om O.T.O. uppmuntras att delta i våra offentliga evenemang. Närvaro vid firandet av den Gnostiska Mässan är ett särskilt bra val för intresserade, eftersom det ger en utmärkt introduktion till vår symbolik och filosofi.

Om du är intresserad av att bli medlem i Ordo Templi Orientis kan du kontakta någon av våra lokala avdelningar.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.